• Oscar Makamu Na Majuvani Sisters

  • Tracks: (12)
  • Added by: Raphael

Last Updated:

Oscar Makamu Na Majuvani Sisters Rating

Oscar Makamu Na Majuvani Sisters Songs 2024

Year
Title
2023

Nkarhi Wu Herile

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters
2023

Matenga Rixa

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters
2023

Nkoka Wa Xikolo

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters
2023

Xirimukile

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters
2023

Nsati Wa Swikwembu

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters
2023

Ndzi Cate Wrong

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters
2023

Bya hlohletela

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters
2023

Pfukani

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters
2023

Mali Yina Nurhu

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters
2023

Kula Ku Nghena Mani

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters
2023

Xikota Vabvana

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters
2023

Tiko Axi Etleli

by: Oscar Makamu Na Majuvani Sisters